Сайтад 8 зочин гишүүн байхгүй байна

 

Өдөр Хугацаа Өдөр Хугацаа Өдөр Хугацаа
1 20 сукунд 11 1 минут 21 1 минут 45 секунд
2 20 сукунд 12 амралт 22 1 минут 45 секунд
3 20 сукунд 13 1 миунт 23 1 минут 45 секунд
4 20 сукунд 14 1 минут 15 секунд 24 амралт
5 20 сукунд 15 1 минут 15 секунд 25 2 минут
6 амралт 16 1 минут 15 секунд 26 2 минут
7 45 секунд 17 1 минут 15 секунд 27 амралт
8 45 секунд 18 амралт 28 2-оос илүү минут
9 45 секунд 19 1 минут 30 секунд    
10 1 минут 20 1 минут 30 секунд    

Дасгал хийх хугацаа өдрөөр.

Сэтгэгдэл бичих

Security code
Refresh

Эрүүл аз жаргалаар дүүрэн инээмсэглэцгээе